Bioshell for kampen imod MRSA & Covid 

Det er efterhånden almindeligt kendt, at bakterier især overføres ved håndkontakt. Vi har simpelthen flest forskellige  bakterier på hænderne og i vores omgivelser er der generelt flest bakterier der, hvor vi rører med hænderne. For eksempel har undersøgelser vist, at et omklædningsskabe, en biblioteksreol eller en kontor reol, kan have flere hundrede gange så mange bakterier som et toiletsæde! Det er påvist, at almindelige sygdomme, som vi rammes af med mellemrum, og som resulterer i forkølelse, influenza eller maveonder hovedsagelig smitter enten direkte eller via de genstande vi rører ved. Sammenholdt med udsving i disse sygdommes hyppighed hen over året ses det f. eks. også, at fra sommer til vinter er der en stigning i løbet af efteråret, hvorpå man ser et fald, hvilket ses hænge sammen med den øgede brug af handsker, når det bliver koldt. Det kan således ikke undre, at der på vore hospitaler hænger afspritningsapparater med meget korte mellemrum, og at alle – såvel besøgende som personale – opfordres til at bruge dem. Man kunne overveje, om ikke alle almindelige kontorer og andre offentlige institutioner, skulle antage samme strategi!

Hvad er MRSA?
METHICILLIN RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, MRSA er stafylokokker, der er modstandsdygtige over for de antibiotika, der sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner. Sammenlignet med mange andre lande har Danmark en lav forekomst af MRSA. Antallet af infektioner med MRSA er imidlertid steget betydeligt over de senere år som det kan  ses på nedenståene grafer stammer fra DANMAP 2022.   

DANMAP 2022 er et samarbejde mellem Statens Serum Institut, DTU Vet samt DTU Food. Danmap 2022 rapporten kan downloades og ses ved at : klik her. 

 Nedenstående figure viser antallet af dokumenteret tilfælde af MRSA i Danmark, med et forskydning på 3 år. Nedenstående figure viser antallet af dokumenteret tilfælde af MRSA i Danmark, med et forskydning på 3 år.

antallet af dokumenteret tilfælde af MRSA i Danmark i henhold til epidemiologisk klassificering, med et spring på 3 år
antallet af dokumenteret tilfælde af MRSA i Danmark i henhold til epidemiologisk klassificering, med et spring på 3 år

Vi har set et stigende marked for begrænsningen af de multiresistente bakterier, derfor vi valgt at tage kampen op imod MRSA. & SARS-CoV-2
Nedenstående finder man forklaring og spørgsmål på hvordan Bioshellt virker .
Hvordan få produkterne deres egenskab?
For pulverlakering: Bioshellt bliver tilført som et tilsætningsstof, Biomaster, i fremstillingsprocessen af pulverlakken, der påføres vores jernfosfate vaskede stål.

Der kræves ingen ekstra foranstaltninger mht. sundhed og sikkerhed, ud over de almindelige standarder for fremstilling af produkterne.

Hvilke bakterier er Bioshell effektive imod?
Bioshell er effektiv imod en bred række positive og negative bakterier og svampe. Eksempler på organismer det er testet imod:

Staphylococcus Aureus (inkl. MRSA)

SARS-CoV-2

Escherichia Coli (E-Coli)

Listeria Monocytogenes

Streptococcus faecalis

Salmonella enteritides

Aspergillus Niger (Black Mould)

Hvor hurtig virker Bioshell ?
Laboratorietest har vis en makant reduktion på bare 2 timer.

Listeria Monocytogenes   99,9% efter 18 timer
Staphylococcus Aureus (inkl. MRSA) 99,8% efter 18 timer
SARS-CoV-2 klik her og se certifikat 90,0% efter 2 timer
Escherichia Coli (E-Coli) 99,6% efter 18 timer
Salmonella enteritides 99,3% efter 18 timer

 

Grafisk visning hvordan Bioshell virker
Klik på billedet få af downloade en A4 pdf verison

Grafisk visning, hvordan virker Bioshell.